ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις στην Γλυφάδα

Αττικής
ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις στην Γλυφάδα
Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους ΠΕ και ΔΕ
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές του Κ.Α.Π.ΠΑ
Μαρία Πέππα
13/05/2019 | 11:40

Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Γλυφάδας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την Παρασκευή 10 Μαΐου την σχετική προκήρυξη και η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
27/05/19

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ρυθμική γυμναστική 1
Παραδοσιακοί χοροί 1
Μαζικός Αθλητισμός ή Ευρωστία και Υγεία 4
Καλαθοσφαίριση 1
Ειδική Φυσική Αγωγή 2
Αντισφαίριση 1

 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Μουσικής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Μουσικής 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας  
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.  
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ  
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.  
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης  
 • Βεβαίωση εμπειρία
Πρώτος μισθός 

€858  

Επίδομα ανηλίκων τέκνων  

1 παιδί : €50  

2 παιδιά : €70  

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Πιάνο 1
Αρμονία Φούγκα 1

 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Χορού

Προσόντα 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Χορού 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Φωτογραφίας

Προσόντα 
 • Πιστοποίηση γνώσης αντικειμένου  
 • Ηλικία 18 - 65  
 • Χρόνος ανεργίας  
 • Εμπειρία  
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)  
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων  
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας  
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.  
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ  
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.  
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης  
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858  

Επίδομα ανηλίκων τέκνων  

1 παιδί : €50  

2 παιδιά : €70  

3 παιδιά : €120  

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Θεάτρου

Προσόντα 
 • Πιστοποίηση γνώσης αντικειμένου  
 • Ηλικία 18 - 65  
 • Χρόνος ανεργίας  
 • Εμπειρία  
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)  
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας  
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.  
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ  
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.  
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης  
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858  

Επίδομα ανηλίκων τέκνων  

1 παιδί : €50  

2 παιδιά : €70  

3 παιδιά : €120