ΑΣΕΠ: 14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Λέσβου
ΑΣΕΠ: 14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Διάρκεια συμβάσεων - Προσόντα και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Θα ενισχυθούν ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
Μαρία Πέππα
15/05/2019 | 14:33

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου γεωπόνων.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο ,μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Λήγει
27/05/19

14

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Γεωπόνων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη Λέσβος, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας (υπόψη κ. Λαγουτάρη ή κ. Μάνου). Επικοινωνια: 2251 048 104