ΑΣΕΠ: 12 συμβάσεις στο Γ.Ν. «Αγία Ειρήνη» Κέρκυρας

Κέρκυρας
ΑΣΕΠ: 12 συμβάσεις στο Γ.Ν. «Αγία Ειρήνη» Κέρκυρας
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δύο ετών - Οι θέσεις πήραν έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
11/10/2018 | 12:58

Στην πρόσληψη 12 υπαλλήλων προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Ειρήνη», στην Κέρκυρα.

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ, στις 8 Οκτωβρίου, και αφορά υπαλλήλους κατηγορία Γυμνασίου-Δημοτικού.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα έχουν διάρκεια δύο ετών.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό πατώντας στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας»

Δείτε επίσης: ΑΣΕΠ: 107 νέες προσλήψεις σε δήμους και Υγεία

Αναμένεται
Αναμένεται

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κοντόκαλι Γουβιά, Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα. Επικοινωνία: 2661 360 453