ΑΣΕΠ - 12 νέες θέσεις στο Γ.Ν. Ρεθύμνου με διετείς συμβάσεις

Ρεθύμνου
ΑΣΕΠ - 12 νέες θέσεις στο Γ.Ν. Ρεθύμνου με διετείς συμβάσεις
Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε νέα προκήρυξη
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, νοσοκομεία, ΕΚΕΨΥΕ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
11/10/2018 | 12:26

Διαδικασία πρόσληψης 12 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε, στις 8/10, τη σχετική προκήρυξη από την οποία προκύπτουν θέσεις για προσωπικό ασφαλείας, κατηγορίας ΔΕ.

Ο φορέας ''τρέχει'',ήδη, έναν επιπλέον διαγωνισμό 27 υπαλλήλων.

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Δείτε επίσης: 

Αναμένεται
Αναμένεται

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Τρανταλλίδου 17, Τ.Κ.741 32, Ρέθυμνο. Επικοινωνία: 2831 087 260