ΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις στο ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκης
ΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις στο ΑΧΕΠΑ
Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Για τις θέσεις δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
15/03/2019 | 10:34

Με 115 νέους υπαλλήλους ενισχύεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Τρίτη 12 Μαρτίου, έδωσε «πράσινο φως» για θέσεις απόφοιτων Γυμνασίου-Δημοτικού.

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Αναμένεται
Αναμένεται

115

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120