ΑΣΕΠ: 10 συμβάσεις στον δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου

Μαγνησίας
ΑΣΕΠ: 10 συμβάσεις στον δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
Μαρία Πέππα
05/02/2019 | 12:55

Με δέκα υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του δήμου, έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
11/02/19

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01 Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος υπάλληλος κ. Στεργίου Γεώργιος). Eπικοινωνία: 2426 350 106