10 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Αττική
10 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Κατανομή θέσεων - Οκτάμηνη απασχόληση
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας,
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
06/05/2019 | 11:53

Στην πρόσληψη 10 υπαλλήλων κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
17/05/19

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας 6
Μονή Δαφνίου 1
Αρχαιολογικός Χώρος Αιγοσθένων 1

 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πανός 16, Τ.Κ. 10 555 Αθήνα, Γραμματεία (υπόψη κ. Ελισάβετ Αλβανού ή κ. Σταματίας Μιχαηλίδου ή κ. Ευγενίας Σκαρμούτσου). Επικοινωνία: 2103 213 571