8 θέσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Αιτωλοακαρνανίας
8 θέσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 13 Ιουλίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
06/07/2018 | 14:10

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
13/07/18

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών κήπων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 

 

Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι. Επικοινωνία: 263 1363331