7 συμβάσεις στην Οιχαλία

Μεσσηνίας
7 συμβάσεις στην Οιχαλία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 14 Μαΐου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
09/05/2018 | 10:22

Την πρόσληψη επτά εργατών γενικών καθηκόντων ενεργοποιεί ο δήμος Οιχαλίας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιείται μέχρι τις 14 του μηνός.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Λήγει
14/05/18

7

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

∆ηµαρχείο Τ.Κ. 24 002 Μελιγαλάς, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επικοινωνία: 2724 360 326

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων: 420 μόρια (Δήμος Σκοπέλου, προκ. με πρωτόκολλο 5.296)