7 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Σερρών
7 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
Προθεσμίες, αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018
Μαρία Πέππα
14/11/2018 | 13:49

Στην πρόσληψη επτά υπαλλήλων πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Προσλαμβάνονται για απασχόλησης έως τις 21 Δεκεμβρίου, απόφοιτοι ΠΕ και ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ(υποψήφιοι ΠΕ).

Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις των ενδαιφερομένων υποβάλλονται στην διεύθυνση του φορέα, έως την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

«Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο του workenter

Λήγει
21/11/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22 Σέρρες, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (υπόψη κ. Νικολάου Βλάσκου ή κ. Μαρίας Τζαννή). Επικοινωνία: 2321 021 084