6 θέσεις στον Σαρωνικό

Αττικής
6 θέσεις στον Σαρωνικό
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΔΕΤΕΚ Α.Ε.
Για τις ειδικότητες δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
27/08/2018 | 10:12

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται η Ανώνυμη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρις τις 3 Σεπτεμβρίου στην διεύθυνση της υπηρεσίας.

Για τις ειδικότητες δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα προσληφθούν ως εξής: ΥΕ Βοηθοί σερβιτόρων (5 θέσεις) και ΥΕ Βοηθοί μαγείρων (1 θέση).

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του δήμου, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
03/09/18

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

Πρώτος μισθός

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980) 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ) 
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασ. Κωνσταντίνου και Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Αττική. Επικοινωνία: 2291 041 220 (εσωτ. 365)