6 θέσεις στον δήμο Τοπείρου

Ξάνθης
6 θέσεις στον δήμο Τοπείρου
Αιτήσεις έως 23 Ιουλίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν είναι απαραίτητα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
17/07/2018 | 11:27

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων επισπεύδει ο δήμος Τοπείρου, στην Ξάνθη.

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Λήγει
23/07/18

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00, Γραφείο (υπόψη κ. Κιοσσέ Ιωάννη). Επικοινωνία: 2541 352 604