6 θέσεις στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκης
6 θέσεις στην Καλαμαριά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 27 Σεπτεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
17/09/2018 | 09:51

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Καλαμαριάς, στην Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 27 Σεπτεμβρίου.

Οι προσλήψεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν με τρεις ξεχωριστές προκηρύξεις, γίνονται με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πατώντας δεξιά στο βελάκι κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε την πρώτη από τις τρεις ανακοινώσεις του δήμου πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη». Εναλλακτικά, κλικάρετε στα επισυναπτόμενα αρχεία για να δείτε και τις επιπλέον δύο προκηρύξεις. 

Λήγει
27/09/18

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα, Τ.Κ. 551 32 Καλαμαριά, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2313 314 075