6 συμβάσεις στην Χαλκιδική

Χαλκιδικής
6 συμβάσεις στην Χαλκιδική
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 24 Αυγούστου
Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε σχολικές μονάδες του δήμου Σιθωνίας
Μαρία Πέππα
08/08/2018 | 12:14

Στην πρόσληψη έξι υπαλλήλων κινείται η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε σχολικές μονάδες της περιοχής για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και μέχρι το τέλος αυτού στις 30-06-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Επιτροπής, έως τις 24 Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την εγκριτική απόφαση.

Λήγει
24/08/18

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Γυμνάσιο -Λύκειο Αγίου Νικολάου 1
Γυμνάσιο Νικήτης 1
ΕΠΑΛ Νικήτης 1
Γυμνάσιο -Λύκειο Ν. Μαρμαρά 1
Γυμνάσιο Συκιάς 1
Λύκειο Συκιάς 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σχολική Επιτροπή, 1ος όροφος, Δημαρχείο Νικήτης. Επικοινωνία: 2375 350 149