6 προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού

6 προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού
Ειδικότητες και κριτήρια επιλογής - Ολόκληρη η προκήρυξη
Υπουργείο Τουρισμού
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18 σύμβαση εργασίας
14/05/2018 | 10:52

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται το υπουργείο Τουρισμού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας.

Θα προσληφθεί προσωπικό μιας μόνο ειδικότητας: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

 • Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
 • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
 • Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Βαθμός Βασικού Τίτλου
 • Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) στον τομέα της φύλαξης
 • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
 • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Διαβάστε προσόντα, δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα και ολόκληρη την προκήρυξη

Λήγει
25/05/18

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Εμπειρία ενός έτους
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Κεντρική Υπηρεσία 4
Σχολή Ξεναγών Αθήνας 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Υπουργείο Τουρισμού, Αμαλίας 12, Τ.Κ 10557, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (υπόψη κ. Π. Πενταγιώτη). Επικοινωνία: 210 3736154