6 προσλήψεις στο Κιλελέρ

Λάρισας
6 προσλήψεις στο Κιλελέρ
Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 19 Σεπτεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι συμβάσεις θα έχουν ολιγόμηνη διάρκεια
Μαρία Πέππα
14/09/2018 | 13:15

Με προσλήψεις έξι υπαλλήλων κινείται ο δήμος Κιλελέρ, στην Λάρισα. 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 19 Σεπτεμβρίου, και γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του δήμου. 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για την ειδικότητα 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του δήμου, πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» 

Λήγει
19/09/18

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών κήπων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 

 

Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ηρ. Πολυτεχνείου και Αγ. Χαραλάμπους. Επικοινωνία: 2413 507 223