6 προσλήψεις στην Δυτική Αχαΐα

Αχαΐας
6 προσλήψεις στην Δυτική Αχαΐα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Φεβρουαρίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε διάφορες σχολικές μονάδες
Μαρία Πέππα
04/02/2019 | 10:38

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Τα δικαιολογηιτκά και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην διεύθυνση της Σχολικής Επιτροπής του δήμου, μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
15/02/19

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 25 200.