6 προσλήψεις στα Σπάτα

Αττικής
6 προσλήψεις στα Σπάτα
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν 11 μήνες
Οι προσληφθέντες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας στον φορέα
Μαρία Πέππα
30/07/2018 | 09:43

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Αρτέμιδος-Σπάτων.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα έχουν διάρκεια 11 μήνες.

Προσλαμβάνονται πτυχιουχοι Τεχνολογικής (4 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2 θέσεις), με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, Τ.Κ. 190 04 Σπάτα Αττικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου (υπόψη κ. Τρουμπούλου Σπυριδούλας ή κ. Μπούρδη Δημητρίου). Επικοινωνία: 2132 007 367 ή 2132 007 366