50 εργάτες στο δήμο Ηρακλείου

Ηρακλείου
50 εργάτες στο δήμο Ηρακλείου
Ο χρόνος ανεργίας θα κρίνει τον διορισμό
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
06/02/2018 | 15:49

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Ηρακλείου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
13/02/18

50

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης (υπόψη κ. Κατσαράκης Κωνσταντίνος). Επικοινωνία: 281 3409000

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)