5 θέσεις στον δήμο Άργους-Ορεστικού

Καστοριάς
5 θέσεις στον δήμο Άργους-Ορεστικού
Ζητούνται απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
08/05/2018 | 16:40

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής πέντε συμβασιούχων από τον δήμο Άργους-Ορεστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 11 Μαΐου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
11/05/18

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διοικητηρίου 35, Τ.Κ. 522 00, Άργος Ορεστικό (υπόψη κ. Πρωτόγερου Δέσποινα). Επικοινωνία: 246 7351313

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 420 μόρια (δήμος Σκοπέλου, προκ. 5296)