5 θέσεις στην Κω

Δωδεκανήσου
5 θέσεις στην Κω
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 5 Οκτωβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Για τις ειδικότητες δεν απαιτούτναι τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
28/09/2018 | 09:04

Στην πρόσληψη πέντε υπαλλήλων κινείται ο δήμος Κω.

Για τις ειδικότητες δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένεη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
05/10/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εκδοροσφαγέων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο ΤΕΣ ή Δημοτικού
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Ανήλικα τέκνα
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85 300 Κως, Γραφεία (υπόψη κ. Καλλιόπης Χατζηγιακουμή). Επικοινωνία: 2242 360 481