5 προσλήψεις στην Πετρούπολη

Αττικής
5 προσλήψεις στην Πετρούπολη
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους»
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου
Μαρία Πέππα
26/11/2018 | 09:37

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων ,στο πλαίσιο προγράμματος «Άθλησης για Όλους», πραγματοποιεί ο δήμος Πετρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να έχουν ειδίκευση στα αντικείμενα που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
06/12/18

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ειδική Φυσική Αγωγή -Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή 2
Ποδόσφαιρο 1
Γυμναστική 1
Ενόργανη-Ρυθμική 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13 231 Πετρούπολη, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2132 024 443