5 προσλήψεις στα Χανιά

Χανίων
5 προσλήψεις στα Χανιά
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους»
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018, πρόγραμμα Άθλησης για Όλους, Π.Α.Γ.Ο. 2018-2019
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.
Μαρία Πέππα
17/12/2018 | 11:14

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους», προχωρά ο δήμος Χανίων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή της ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κριάρη 40, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2821 341 675