4 υδρονομείς στην Επίδαυρο

Αργολίδας
4 υδρονομείς στην Επίδαυρο
Οι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε τρία αρδευτικά διαμερίσματα
Προσλήψεις
Οι συμβάσεις θα είναι ολιγόμηνες
Μαρία Πέππα
17/04/2018 | 09:52

Την πρόσληψη τεσσάρων υδρονομέων, πραγματοποιεί ο δήμος Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε τρία αρδευτικά διαμερίσματα.

Οι συμβάσεις θα είναι ολιγόμηνες.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Υδρονομείς

Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου  
  • Ηλικία 18 - 65   
  • Χρόνος ανεργίας   
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)   
  • Ανήλικα τέκνα   
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας   
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού 
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.   
  • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης   
  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)   
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Κατανομή Θέσεων 
Αρδευτικό δίκτυο Νέας Επιδαύρου 1
Αρδευτικό δίκτυο Αρχαίας Επιδαύρου 2
Αρδευτικό δίκτυο Δήμαινας 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Στα κατά τόπους διαμερίσματα