4 θέσεις στον δήμο Κασσάνδρας

Χαλκιδικής
4 θέσεις στον δήμο Κασσάνδρας
Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας έως και ενός έτους
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι τριών ειδικοτήτων
Μαρία Πέππα
08/10/2018 | 13:21

Την πρόσληψη τεσσάρων νέων υπαλλήλων, με κριτήρια ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί ο δήμος Κασσάνδρας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας έως και ενός έτους.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι τριών ειδικοτήτων.

Δείτε στο βελάκι, κάθε ειδικότητας προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό, υπολογίζοντας τα μόριά σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Νηπιαγωγών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Πευκοχώρι 1
Καλάνδρα 1

 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εικαστικών

Προσόντα 
 • Δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Αγιογραφίας 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας, Τ.Κ. 63 077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, Γραφεία (υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένειας). Επικοινωνία: 2374 020 065