4 θέσεις στα Μέγαρα

Αττικής
4 θέσεις στα Μέγαρα
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»
Μαρία Πέππα
30/10/2018 | 10:07

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Μεγαρέων.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους 2018-2019».

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
12/11/18

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Πετοσφαίριση, Καλαθοσφαίρισης και Ποδόσφαιρο 3
Ειδική Φυσική Αγωγή 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

28ης Οκτωβρίου 62, Τ.Κ. 19 100 Μέγαρα. Επικοινωνία: 2296 022 161