4 συμβάσεις στον δήμο Χανίων

Χανίων
4 συμβάσεις στον δήμο Χανίων
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
11/06/2019 | 17:08

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Χανίων

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ταμιών

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Λυκείου 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια) 
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια) 
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση 
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης 
 • Παράβολο €3 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €12