4 συμβάσεις στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκης
4 συμβάσεις στην Καλαμαριά
Η ανακοίνωση έγινε με ξεχωριστές προκηρύξεις
Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ
Μαρία Πέππα
04/10/2018 | 11:29

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Καλαμαριάς.

Προσλαμβάνονται, με κριτήρια ΑΣΕΠ, απόφοιτοι ΠΕ και ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, προκειμένου να διοριστούν.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληκες τις προκυρύξεις πατώντας στα ακόλουθα επισυναπτόμενα αρχεία


 

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Δασολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ξένη γλώσσα
 • Γνώση Η/Υ
 • Ηλικία 18-65 ετών
 • Εμπειρία
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Βιβλιοκονόμων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα, Τ.Κ. 551 32 Καλαμαριά, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2313 314 075