4 προσλήψεις στην Θέρμη

Θεσσαλονίκης
4 προσλήψεις στην Θέρμη
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
20/09/2018 | 10:28

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων με κριτήρια ΑΣΕΠ θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Θέρμης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Θα ενισχυθούν οι δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων-δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου και γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε στο βελάκι δίπλα σε κάθε ειδικότητα για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Κλικάρετε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση του δήμου.

Λήγει
04/10/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 

Δάσκαλοι Ρυθμικής

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Χορού

Προσόντα 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Χορού 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Κατανομή Θέσεων 

Μπαλέτου - Σύγχρονου

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καραολή–Δημητρίου και Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57 001 Θέρμη. Επικοινωνία: 2310 463 423