4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου

Ζακύνθου
4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
Οι συμβάσεις θα είναι επτάμηνες
Μαρία Πέππα
17/04/2018 | 10:00

Την πρόσληψη τεσσάρων ημερήσιων φυλάκων Πληροφόρησης, θα προκηρύξει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς μέρες.

Θα υπογραφούν επτάμηνες συμβάσεις, ενώ οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε διαφορετικές έδρες υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά έδρα υπηρεσίας

«Συμπληρώστε την αίτηση», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
27/04/18

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου 2
Κάστρο Ζακύνθου 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 , Ζάκυνθος. Επικοινωνία: 2695 042 714