4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης
4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 21 Σεπτεμβρίου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
14/09/2018 | 10:30

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Λήγει
21/09/18

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μαρίας Κάλλας 21Α (πρώην Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου), Τ.Κ. 546 46, Γραμματεία (υπόψη κ. Μαϊκούση Τριάνθης). Επικοινωνία: 2310 801 402