4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Κυκλάδων
4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Ειδικότητες και προθεσμία υποβολής
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις
Μαρία Πέππα
10/04/2019 | 09:29

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της θέσης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή (μαζί και η αίτηση).

Λήγει
15/04/19

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, Γραμματεία (υπόψη κ. Μ. Γλαρέντζου ή κ. Μ. Γιαννιώτη). Επικοινωνία: 2103 250 148