4 νέες συμβάσεις στον δήμο Πάρου

Κυκλάδων
4 νέες συμβάσεις στον δήμο Πάρου
Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 24 Σεπτεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 45 ετών
Μαρία Πέππα
18/09/2018 | 09:40

Διαδικασία πρόσληψης πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πάρου.

Στον διαγωνισμό προηγούνται υποψήφιοι που τεκμηριώνουν το κριτήριο της εντοπιότητας.

Θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Λήγει
24/09/18

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ναυαγοσωστών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Δίπλωμα Ναυαγοσώστη
 • Ηλικία 18 - 45
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84 400, Γραφείο Πρωτοκόλλου (υπόψη κ. Α. Σιφναίου ). Επικοινωνία: 2284 360 174