35 νέες θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Αττικής
35 νέες θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης
Θα προσληφθεί προσωπικό ασφαλείας
Οι νέοι υπάλληλοι θα ενσωματωθούν στο τμήμα ασφαλείας του μουσείου
Μαρία Πέππα
26/01/2018 | 09:03

Στην κάλυψη 35 θέσεων εποχικού προσωπικού ασφαλείας, προχωρά το Μουσείο Ακρόπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.  

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη  Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, όπως προέκυψε κατά την επικοινωνία του workenter με τον φορέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.  

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης, εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, ή διαβάστε ολόκληρη τη προκήρυξη πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά του workenter 

Λήγει
05/02/18

35

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία 
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, Γραμματεία Μουσείου Ακρόπολης. Επικοινωνία: 2109 000 900, εσωτ. 418 & 419