30 νέες προσλήψεις στον δήμο Κιλκίς

Κιλκίς
30 νέες προσλήψεις στον δήμο Κιλκίς
Ειδικότητες - Ολόκληρη η απόφαση
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας δημοσίου, προκηρύξεις 2019, συμβάσεις
Το Δ.Σ. της περιοχής ενέκρινε τις σχετικές θέσεις απασχόλησης
Μαρία Πέππα
30/01/2019 | 11:14

Με 30 νέους υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, θα ενισχυθεί ο δήμος Κιλκίς.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, αποφασίστηκε ομόφωνα η διαδικασία εκκίνσης για την έκδοση σχετικής προκήρυξης.

Από το απόσπασμα με αριθμό πρακτικών 14η / 2019 προβλέπεται ότι αναμένονται να προσληφθούν απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Εξέλιξη (31/1, ώρα 13:11): ΑΣΕΠ: 24+30 νέες προσλήψεις στον δήμο Κιλκίς

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική εγκριτική απόφαση.

Αναμένεται
Αναμένεται

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας 
 • Άδεια Γ΄κατηγορίας 
 • Πιστοποιητικό ΠΕΙ 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

25

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς, Γραφείο Προσωπικού Δήμου Κιλκίς. Επικοινωνία: 2341 352 164 ή 2341 352 165 ή 2341 352 166