30 καθαριστές στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας
30 καθαριστές στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα
Μαρία Πέππα
13/02/2018 | 09:13

Την πρόσληψη 30 καθαριστών, απεφάσισε το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας.  

Θα προσληφθούν καθαριστές, με συμβάσεις διάρκειας ενός χρόνου. 

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση του νοσοκομείου.  

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή   

Λήγει
23/02/18

30

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

3ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου, Τ.Κ. 30 100, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2641 36 11 14

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Καθαριστριών: 450 μόρια (Δήμος Πόρου, ΣΟΧ1/2017)