3 θέσεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Αττικής
3 θέσεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις
Μαρία Πέππα
10/08/2018 | 10:20

Διαδικασία πρόσληψης τριών υπαλλήλωνπραγματοποιέι ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Προσλαμβάνεται εργατικό προσπωικό με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Για την ειδικοτήτα οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζονται τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
23/08/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών ταφής - εκταφής

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ.13562. Επικοινωνία: 2102 633 800 ή 2132 023 655