3 θέσεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Αττική
3 θέσεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Θα υπογραφούν επτάμηνες συμβάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη
Μαρία Πέππα
27/03/2018 | 11:21

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο των 1.314 προσλήψεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τρεις νέες θέσεις, για ημερήσιους φύλακες Πληροφόρησης. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε δύο ξεχωριστές υπηρεσίες, με συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή, ανά θέση για την ειδικότητα. 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ή, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, πατώντας στα αντίστοιχα πεδία του workenter  

Λήγει
16/04/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ
Κεντρικό κτίριο της ΕΕΑ 1
Φρούριο Πύλου Εκθέσεις της ΕΕΑ 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, ΤΚ.117 42 - Αθήνα, Γραφεία (υπόψη κ. Σωτηρίας Σιδέρη ή κ. Αριστείδη Μιχαήλ). Επικοινωνία: 2109 235 105