3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Αττικής
3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
Ζητούνται ημερήσιοι φύλακες
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
01/02/2018 | 18:09

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής τριών συμβασιούχων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 13 Φεβρουαρίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
13/02/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων»
 • Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αρδηττού 34Β, Τ.Κ. 116 36, Αθήνα(υπόψη κ. Χρυσάνθης Θεοδωρακοπούλου και κ. Ασπασίας Λαγοπόδη). Επικοινωνία: 210 9210473

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων: 648 μόρια( Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, ΣΟΧ1/2017)