3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους

Χαλκιδικής
3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους
Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις απασχόλησης
Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης
Μαρία Πέππα
28/09/2018 | 12:16

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους.

Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις εργασίας.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε δύο έδρες υπηρεσίας.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Αναμένεται
Αναμένεται

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
«Διατείχισμα Κασανδρείας», Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» και Αρχαιολογικός Χώρος «Αρχαία Βρέα» 2
Πύργος Προσφορίου, Μονή Ζυγού, Αρχαιολογικοί Χώροι «Αρχαίων Σταγείρων» και «Αρχαία Ακανθός» και Μεσαιωνικά Σιδηροκούσια 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τμήμα Διοικητικής-Οικονομικής (υπόψη κ. Σαρακινού Μαρίας). Επικοινωνία: 2310 285 163