3 συμβάσεις στον δήμο Δοξάτου

Δράμας
3 συμβάσεις στον δήμο Δοξάτου
Με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
02/07/2019 | 15:08

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Δοξάτου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαιραίτητα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τι έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη. 

Αναμένεται
Αναμένεται

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κανάρη και Νεροφράκτη (γωνία), Τ.Κ. 660 31 Καλαμπάκι, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπόψη κ. Αντωνιάδου Βασιλικής). Επικοινωνία: 2521 352 405