3 συμβάσεις στην Ξάνθη

Ξάνθης
3 συμβάσεις στην Ξάνθη
Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
12/09/2018 | 12:03

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Ξάνθης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών, χωρίς τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Αναμένεται
Αναμένεται

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67 132, Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κ. Ηλία Κρασούλη). Επικοινωνία: 2541 028 398