3 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Κέρκυρας
3 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
Στον διαγωνισμό προτάσσονται όσοι τεκμηριώσουν το κριτήριο της εντοπιότητας.
Μαρία Πέππα
30/07/2018 | 11:20

Διαδικασία πρόσληψης τριών υπαλλήλων πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι ΑΕΙ ήΤΕΙ, ειδικότητας Γεωπονίας, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Στον διαγωνισμό προτάσσονται όσοι τεκμηριώσουν το κριτήριο της εντοπιότητας.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Γεωπόνων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σπύρου Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Διοίκησης (υπόψη κ. Σιμάτη Παρασκευής). Επικοινωνία: 2661 362 162