3 προσλήψεις στην Κίσσαμο με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Χανίων
3 προσλήψεις στην Κίσσαμο με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
30/08/2018 | 09:48

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων, μέσω της ΣΟΧ3/2018, πραγματοποιεί ο δήμος Κισσάμου, στα Χανιά.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν έως τις 31 Ιουνίου 2019.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις αυτές, είναι μέρος των 967 προσλήψεων σε Παιδικούς Σταθμούς.

Πατήστε το βελάκι, δίπλα στην ειδικότητα, για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
09/09/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πολεµιστών 1941, Τ.Κ.73 400, Κίσσαµος Ν. Χανίων, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Μαγδαληνής Γαµπά). Επικοινωνία: 2822 340 210