3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης
3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 28 Σεπτεμβρίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
20/09/2018 | 13:38

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδκότητας.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
28/09/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μαρίας Κάλλας 21Α (πρώην Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου), Τ.Κ. 546 46, Γραμματεία (υπόψη κ. Μαϊκούση Τριάνθης). Επικοινωνία: 2310 801 402