3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Κυκλάδων
3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Οι συμβάσεις μπορούν να ανανεωθούν ή να παραταθούν
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου
Μαρία Πέππα
18/09/2018 | 10:04

Την πρόσληψη τριών νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, ενώ οι συμβάσεις μπορούν να ανανεωθούν ή να παραταθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του φορέα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά πρώτο μισθό και επιδόματα για των ειδικοτήτων.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
25/09/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, Γραφεία (υπόψη κ. Δ. Χατζηλαζάρου ή κ. Μ. Γιαννιώτη ή κ. Μ. Γλαρέντζου). Επικοινωνία: 2103 310 966 ή 2285 022 525