3 νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Λασιθίου
3 νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, ΔΕΗ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης που αναγράφονται στην προκήρυξη
Μαρία Πέππα
26/06/2018 | 13:48

Στην πρόσληψη τριών νέων υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Πριν λίγες ώρες, το workenter δημοσίευσε επιπλέον τρεις προκηρύξεις που ανακοίνωσε ο φορέας.

Με τη νέα προκήρυξη, ζητούνται απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ, με κριτήρια ΑΣΕΠ, για οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
06/07/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ιεράπετρα 1
Σητεία 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λατούς 5, Τ.Κ. 721 00 Άγιος Νικόλαος, Γραφεία (υπόψη κ. Αδαμάκη Ευπραξίας. Επικοινωνία: 2841 0 22 239 (εσωτ. 103)