25 νέες θέσεις στον Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκης
25 νέες θέσεις στον Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
22/06/2018 | 09:56

Με 25 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Το προσωπικό θα επιλεγεί από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Πατώντας το βελάκι δεξιά σε κάθε ειδικότητα διαβάστε προσόντα, δικαιολογητικά και πρώτο μισθό.

Λήγει
12/07/18

25

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 21, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2313 303110.

2 Σχόλια
eoraa's picture
eoraa
ΠΟΤΕ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΑΙΤΗΣΗ ΕΧΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
01/07/2018 | 09:56
Workenter's picture
Workenter
Αίτηση καταθέτετε στον αρμόδιο φορέα που γράφει στην διεύθυνση κατάθεσης αφότου εκδοθεί η προκήρυξη και βγουν οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.
02/07/2018 | 09:44