20 υδρονομείς στη Νέα Προποντίδα

Χαλκιδικής
20 υδρονομείς στη Νέα Προποντίδα
Η προθεσμία εκπνέει στις 14 Φεβρουαρίου
Εργάτης δήμου
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονται στη προκήρυξη
Μαρία Πέππα
06/02/2018 | 09:10

Την πρόσληψη 20 υδρονομέων υποχρεωτικής εκπαίδευσης , προωθεί ο δήμος Νέας Προποντίδας, στην Χαλκιδική.   

Η αρδευτική περίοδος, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, ορίστηκε από τις 15 Μαρτίου έως τις 14 Νοεμβρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές, ανά θέση, έδρες υπηρεσίας. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή 

Λήγει
14/02/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Υδρονομείς

Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου  
  • Ηλικία 18 - 65   
  • Χρόνος ανεργίας   
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)   
  • Ανήλικα τέκνα   
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας   
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού 
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.   
  • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης   
  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)   
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Κατανομή Θέσεων 
Έδρα Θέσεις
Κοιν. Νέας Μουδανιάς
Κοιν. Σημάντρων
Κοιν. Πορταριάς
Κοιν. Διονυσίου
Κοιν. Αγίου Παντελεήμωνα 1
Κοιν. Ζωγράφου
Κοιν. Νέας Τρίγλιας
Κοιν. Ελαιοχωρίων
Κοιν. Νέων Πλαγίων
Κοιν. Πετραλώνων
Κοιν. Νέας Τενέδου
Κοιν. Λακκώματος
Κοιν. Νέας Γωνιάς
Κοιν. Νέων Συλλάτων
Κοιν. Κρήνης
Κοιν. Αγίου Μάμαντος

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Νέα Μουδανιά, 2ος όροφος Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων (υπόψη κ.Δαλαμπίρα Κωνσταντίνου). Επικοινωνία: 2373 02 58 87 ή 2373 02 55 33