20 θέσεις στον δήμο Σοφάδων

Καρδίτσας
20 θέσεις στον δήμο Σοφάδων
Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 17 Μαΐου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
10/05/2018 | 09:37

Με 20 θέσεις ενισχύεται ο δήμος Σοφάδων, στην Καρδίτσα.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων εκπνέει στις 17 του μηνός.

Προσλαμβάνονται εργάτες, χωρίς τυπικά προσόντα πρόσληψης και ηλικίας 18 έως 55 ετών.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Λήγει
17/05/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κιερίου 49, Τ.Κ. 43 300 Σοφάδες, 2ος όροφος Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Γεωργίου Γρίβα). Επικοινωνία: 2443 353 213

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)